Błąd
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character

W IV kw. 2010 r. eCard ponis 348 tys. z straty netto, wobec 2,2 mln z straty przed rokiem.

Przychody spki w tym okresie spady o 6 proc. do 6,3 mln z. W caym 2010 r. firma miaa 26,8 mln z przychodw (+9 proc.) i 6,1 mln z straty netto (wobec 9,3 mln z straty w 2009 r. ).

Więcej…

 

Przecitne wynagrodzenie w sektorze przedsibiorstw w styczniu 2011 r. zmniejszyo si o 11,9% w stosunku do poprzedniego miesica, a w ujciu rocznym zwikszyo si o 5,0% i wynioso 3391,59 z, poda w rodowym komunikacie Gwny Urzd Statystyczny.

Więcej…

   

Numizmatyka - inwestycje w monety

Chciaby zarobi ponad 6000 % w cigu kilku lat? Pewnie zastanawiasz si, jak to w ogle moliwe? Przepis na taki zysk jest prosty - monety kolekcjonerskie! Ich warto rynkowa szybko ulega zwielokrotnieniu, a wielko obrotu nimi sprawia, e nie ma adnych problemw z ich nabyciem.
Chyba, e chodzi o najrzadsze okazy numizmatyczne, takie jak wyemitowany w nakadzie 500 sztuk zoty Fryderyk Chopin z 1995 roku. Jego cena emisyjna - czyli cena za ktr mona go byo kupi w NBP, wynosia wwczas 780 z - dzi warto tej monety dochodzi nawet do 40 tys. z. I co najwaniejsze, nie ma adnych problemw z jej sprzeda, gdy zainteresowanie inwestorw, chccych mdrze ulokowa swoje pienidze, jest bardzo due.

Więcej…

   

Inwestowanie w monety

Inwestowanie w monety

Chciaby zainwestowa lekko ponad 50 z a po kilku latach otrzyma zwrot z inwestycji 17krotny czyli otrzyma 1000 z? Czy to jest moliwe? Tak. Dziki inwestowaniu w monety kolekcjonerskie. Warto rynkowa monet kolekcjonerskich ronie i stanowi bezpieczny sposb lokowania pienidzy. Dodatkowo nie ma problemw z odsprzeda naszej inwestycji.

Więcej…

   

Idea Klubw Inwestorskich narodzia si w 1898 roku w Stanach Zjednoczonych. W wczesnym czasie ludzie odczuli potrzeb posiadania lepszej znajomoci ekonomii. W tym celu postanowili przeznaczy cz swych oszczdnoci oraz wiedzy na stworzenie wsplnego portfela akcji. Jednak gwatowny rozwj idei nastpi dopiero po Wielkim Krachu na Wall Street w 1929 roku. Wwczas ci, ktrzy nie stracili wszystkich pienidzy zaczli si zrzesza, by razem analizowa bdy i tworzy korzystniejsze strategie inwestycyjne. Wanym wydawao im si przede wszystkim rozoenie ryzyka, co byo moliwe poprzez dziaanie w grupie. Za ojca ruchu uwaany jest Frederic C. Russell, autor pierwszego statutu Klubu Inwestora. Powsta on w 1940 roku w Detroit. Rwnie w Stanach Zjednoczonych, w 1951roku zawizaa si pierwsza narodowa organizacja skupiajca Kluby Inwestorskie - National Association of Investors Corporation (NAIC). Na dzie dzisiejszy, w USA dziaa ponad 60 tys. klubw skupiajcych okoo milion czonkw. Do Europy pomys dotar w latach szedziesitych, a pierwsze Kluby Inwestorskie powstay we Francji w 1968 roku. System klubw funkcjonuje rwnie w wielu innych krajach. S one skupione w wiatowej Federacji Klubw Inwestorskich (WFIC), ktrej czonkami jest 15 narodowych organizacji Obecnie szczeglnie dynamiczny rozwj idei klubw moemy zauway przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, gdzie od 1993 roku do dnia dzisiejszego powstao ponad 5400 zarejestrowanych Klubw Inwestorskich.

Więcej…

   

Inwestycja w zoto sposobem na wysok inflacj

Coraz czciej na wiecie zauwaany jest na du skal problem wysokiej inflacji. W styczniu w Chinach wynosia ona ju 4,9%, w strefie euro ceny produktw wzrosy o 2,4% i moemy oczekiwa coraz wikszych wzrostw. Rwnie w Indiach ceny rosn w bardzo wysokim tempie 8% rocznie. W Polsce natomiast odnotowano inflacj na poziomie 3,8%, co jest najwyszym poziomem od kwietnia 2009 roku.

Jednake banki centralne pki co nie chc lub nie potrafi sobie poradzi z narastajcym problemem inflacji. Zarwno podwyki stp procentowych w Chinach i Indiach oraz lune podejcie Europejskiego Banku Centralnego i amerykaskiej Rezerwy Federalnej, drukujcej dolary w tempie 75 mld na miesic, nie przyniosy oczekiwanych skutkw.

Więcej…

   

Strona 17 z 18

<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 następna > ostatnia >>