Błąd
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character

Wyniki finansowe DELKO S.A.

Zarzd DELKO S.A. poda wstepne wyniki za IV kwartay 2010 r. Pozytywna informacj jest wzrost przychidw o 16 % ( z 433 mln z do 503 mln z ) . Niestety w tym samym okresie pogorszya si zyskowno sprzeday. Zysk zmala z 7,4 mln do 6,2 mln z czyli take o 16 % .

Więcej…

 

Zarzd BUDVAR Centrum SA informuje, e w dniu 28 lutego 2011 roku podpisany zosta z Bankiem Polska Kasa Opieki Spka Akcyjna z siedzib w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 dzkie Centrum Korporacyjne w odzi, aneks do umowy nr 2009/CK/5/20225879 kredytu w rachunku biecym z dnia 6 marca 2009 roku, zgodnie z ktrym kredyt w rachunku biecym w kwocie 2.400.000,00 PLN zosta zastpiony kredytem w rachunku biecym w kwocie 1.000.000,00 PLN dostpnym w okresie od dnia 28 lutego 2011 roku do dnia 28 lutego 2012 roku.

Więcej…

   

Na dzisiejszym posiedzeniu RPP stopy procentowe pozostawiono na niezmienionym poziomie. Obawa przed powrotem inflacji przegraa z moliwoci zbyt gwatownego ochodzenia gospodarki,oraz wzrostem zaduenia Polski. Rzd od 2 tygodni prowadzi zakulisowe rozmowy i naciski , aby pozostawic stopy na niezmienionym poziomie. Jak wida zwyciy, tylko czy jest to korzystne dla Polski i oszczdzajcych Polakw? Mam due wtpliwoci. Jeli inflacja przekroczy w lutym poziom 4 %, a lokaty bankowe netto ( po odjciu podatku nomen omen Belki) daj niewiele wicej lub zgoa mniej, to inflacja zacznie zjada nasze oszczdnoci.

Więcej…

   

W opublikowanym 22.02.2011 komunikacie giedowym Zarzd firmy Delko S.A. informuje , e w jego ocenie akcje spki notowane s poniej wartoci rzeczywistej . Caa tre raportu poniej :

Zarzd Delko S.A., zgodnie ze swoj najlepsz wiedz - informuje, e obecna kapitalizacja Spki na Giedzie Papierw Wartociowych w Warszawie S.A. nie odzwierciedla aktualnej i przyszej wartoci Delko S.A. W ocenie Zarzdu, spadek notowa kursu akcji nie znajduje adnego uzasadnienia fundamentalnego.

Zarzd konsekwentnie realizuje strategi rozwoju prowadzonej dziaalnoci, w tym restrukturyzacji organizacyjnej Grupy Delko, jak rwnie koncepcj wikszej transparentnoci dziaalnoci operacyjnej prowadzonej w ramach Grupy, czego wynikiem byo rwnie przekazanie kompetencji zarzdczych osobom spoza grona znaczcych akcjonariuszy Spki.
Osignite wyniki sprzeday w miesicu styczniu biecego roku s zgodne z przyjtym budetem na 2011 rok (wersja P0).

   

W opublikowanym dzi raporcie spka informuje o wzrocie przychodw w II proczu 2010 roku w porwnaniu z analogicznym okresem 2009 r z kwoty 50 168 mln do kwoty 54 539 mnl. Rwnoczenie zysk netto w omawianym okresie wynis 3,0 mln z , przy zysku w 2009 r wynoszcym 6,2 mln. z . Spadek wynikw rynek przewidzia ju miesic temu obniajc notownie akcji z rekordowych 24 z / za akcj do 18-19 z w chwili obecnej. Naley nadmieni , e spka zawsze II cz roku ma znacznie sapsz ze wzgldu na sezonowo sprzeday. Obecna obnika jest moim zdaniem dobrym momentem do zakupu akcji spki . Podobne uwaaj analitycy biura maklerskiego AmerBrokers , ktrzy wydali rekomendacje kupuj dla akcji spki, przewidujc cen akcji na poziomie 23,34 z .

   

W dniu 22.02.2011 splka e-card opublikowaa dane za IV kwartay 2010 r. Przychody w tym okresie jakie osiagna spka to26 866 tys.z przy 24 580 tys. z w roku 2009. Nastapi wic wzrost o 9 % . Przy tak niewielkim w sumie wzrocie przychodw,wyniki poprawiy si a o 34 % cho spka nadalprzynosi due straty. I tak rok 2010 zakoczya strat w wysokoci 6,1 mln , przy stracie 2009 r. wynoszcej 9,3 mln. z. Poprawa wynikw jest gwnie zasug lepszych wynikw IV kwartau 2010. Czy oznacza to ,e w spce nastpi jaki znaczcy postp. Moim zdaniem spka idzie w dobr stron , ale do uzdrowienia jeszcze daleko.

   

Strona 15 z 18

<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 następna > ostatnia >>