Błąd
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character

sobota, 02 kwietnia 2011 10:41

Po publikacji zapowiedzi prezesa spki Leszka Wsowicza dot. niszych zyskw w biecym roku obrachunkowym, akcje spki mocno spaday tracc nawet w pewnym momencie 5,69 %. Ostatecznie zakoczyy dzie notowa na stracie - 3,09 %. A oto co powiedzia prezes w Parkiecie :

Więcej…

 

BUDVAR CENTRUM S.A. Raport roczny - po roku straty wreszcie zysk.

piątek, 01 kwietnia 2011 00:00

Budvar Centrum S.A. poda dzi zweryfikowane dane finansowe za 2010 r. Spka zgodnie z wczeniejszymi zapowiedziami zamkna rok zyskiem w wysokoci 0,20 mln z jednostkowego zysku netto wobec 1,94 mln z straty rok. Zysk operacyjny wynis 0,54 mln z wobec 2,13 mln z straty rok wczeniej.Przychody wyniosy 65,81 mln z wobec 54,03 mln z rok wczeniej.We wczeniejszym raporcie kwartalnym podano, e wynik netto za cay rok wynis 0,25 mln z.

   

wtorek, 29 marca 2011 19:40

Raport biecy nr 8/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarzd Mennicy Polskiej S.A., dziaajc na podstawie 2 uchway nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wyraenia zgody na nabycie przez Spk akcji wasnych w celu umorzenia ("Uchwaa NWZA"), ustali nastpujce warunki nabycia akcji wasnych Spki ("Akcje Wasne") w celu umorzenia, w zakresie nieuregulowanym Uchwa NWZA:

1. Umowy nabycia Akcji Wasnych w celu umorzenia bd zawierane przez Spk z akcjonariuszem/akcjonariuszami Spki, ktrzy wyra ch zbycia Akcji Wasnych, w tym przedstawi Spce stosown ofert zbycia Akcji Wasnych na warunkach okrelonych w Uchwale NWZA oraz niniejszej uchwale. Oferty winny by sformuowane w sposb umoliwiajcy ich ocen oraz zawarcie umw nabycia Akcji Wasnych przed wejciem w ycie i alternatywnie po wejciu w ycie zmiany Statutu wynikajcej z uchway nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie podziau akcji Spki i zwizanej z tym zmiany Statutu Spki oraz upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spki.

Więcej…

   

niedziela, 27 marca 2011 21:33

W zasadzie trzymam si z dala od spek z rynku New Connect. Lubi dojrzae biznesy i pewnie mam mniejsz skonno do ryzyka. Kiedy analizowaem nawet kilka projektw zwizanych z nowymi emisjami na tym rynku. W jeden projekt nawet woyem symboliczne pienidze, ktre potem, czym prdzej wycofaem. Nie twierdz oczywicie, e wszystkie spki z tego rynku s niezwykle ryzykowne. Nie, pewnie s w nich te i pereki, tylko trudno je w tym tumie nowych projektw znale.

Znajc moje pogldy znajomy poleci mi akcje spki POLTRONIC S.A., zachcajc do analizy ?niezwyk polityk informacyjn zarzdu? wyrniajc j na tle caego rynku. Postanowiem poczyta i przenie na papier swoje spostrzeenia.

Więcej…

   

Helio S.A. rosnie na dzisiejszych notowaniach +7,65 %

czwartek, 24 marca 2011 19:59

Na dzisiejszym notowaniu akcje spki Helio S.A. wzrosy o 7,65 % koczc tym samym w sposb wyrany trwajcy od poowy stycznia spadek wartoci. W styczniu spadek notowa spowodowao, jak pokazay pniejsze raporty wyjcie jednego z OFE. zyby teraz nastapi jego powrt ? W wolnym obrocie znajduje si niewielka liczba akcji . Gwny akcjonariusz Pan Leszek Wasowicz posiada niezmiennie ponad 77 % akcji . jeli dodamy do tego dwa ktre w przeszoci deklaroway posiadanie akcji Helio, w OFE Bankowy ktry posiada okoo 5 % akcji to zakup lub sprzeda kilkudziesiciu tysicy akcji moe spowodowa zanczne wachanie, takie jakie miao miejscena pocztku br. Miejmy nadziej , e wychodzenie funduszy mamy ju za sob. Na koniec warto te zauway, e dzisiejszym wzrostom towarzyszy znaczny wzrost obrotu. Jeli rednia z ostatnich 6 miesicy wynosia na jednej sesji okoo 5200 akcji, to dzisiejszy wolumen wynoszcy prawie 24 tys akcji robi wraenie.

   

MENNICA S.A. - Buy back i split uchwalone

środa, 23 marca 2011 11:45

Na zakoczonym w dniu wczorajszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spki Mennica S.A. uchwalono split akcji w stosunku 1:10 . Operacja ta ma uatrakcyjni i oywi obrt akcjami spki. Ponadto gosami funduszy inwestycyjnych przegosowano uchwa dot. przeprowadzenia przez spk skupu wasnych akcji na rynku poza giedowym . Przeznaczono na to kwot max 43,2 mln z pochodzc z ubiegorocznego zysku. Wyznaczono take ,e max cena zakupu ma wynosi 120 z za akcj ( lub po splicie 12 z za akcj). W gosowaniu dot. skupu nie wzi udziau najwikszy udziaowiec Zbigniew Jakubas, ktry jak wynikaz gosowania, nie jest zainteresowany sprzeda wasnych akcji. Uchwaa zostaa zaskarona przez prywatnego inwestora - Andrzeja Siwka.

Więcej…

   

Strona 11 z 18

<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 następna > ostatnia >>